Firma/Podnikání  < Titulní strana

6. 4. 2005

Finalisté soutěže Manažer roku 2004 a jejich profesní kréda

Hospodářské noviny

Petr Herian (36)
NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY

Poctivost v podnikatelském, občanském i soukromém životě. Přímost v jednání, bezelstnost v přátelství, svědomitost v práci a závazcích.

Jan Adámek (47)
PRAGOELAST

Seriózně budovat podnikatelské klima firmy vůči partnerům na principech moderního marketinku a efektivního obchodu.

Vít Bárta (32)
ABL

Ze dvou variant vyber tu třetí.

Josef Bazala (49)
ČESKÉ DRÁHY

Ve své práci a za všech situací se snažím Dosazovat týmovou spolupráci a upřednostňovat zájem celku nad zájem jednotlivce. Jako manažer se snažím jednat vždy fair play. Samozřejmě chci v životě lečo dokázat, ale zároveň chci zůstat především člověkem.

Henek Blažek (51)
DŘEVOJAS

Chceš-li vybudovat úspěšnou výrobní firmu, musíš dlouhodobě reinvestovat veškeré odpisy a velkou část zisků.

Josef Blecha (53)
FEZKO

Špičkový manažer nemusí být odborníkem v oboru, ale musí mít schopnost obklopit se správnými lidmi, kteří jsou chytřejší než on.

Zdeněk Burda (54)
SKANSKA CZ

Být slušným se i vyplácí.

Jiří Černota (36)
SATJAM

Mé krédo je dáno názvem firmy. Satjam v překladu znamená pravda.

Jan Červinka (37)
AOASTRA CORPORATION

Ono známé werichovské: Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, tak má být to, co je. A ne to, co není, jak tomu v mnoha případech je. A to platí pro lidi i pro firmy.

Vladislava Česáková (46)
ŽAT

Štěstí přeje připraveným.

Martin Čudka (35)
WIESNER-HAGER BOHEMIA

Motivace vlastním příkladem. Výrobek musí být obrazem kultury práce.

Jiří Devát (36)
MICROSOFT

Pracovat v plném nasazení jak v životě, tak v práci, prosazovat uznávané hodnoty člověka - zvídavost, touhu se učit a podporu jeho okolí.

Leo Doseděl (42)
MODĚVA

Pracovat profesionálně a poctivě, svědomité a cílevědomě. Provokovat aktivní myšlení, motivovat ke společnému hledání nových řešení. Být osobním příkladem, vzdělávat a zdokonalovat se. Žít optimisticky a nepodléhat negativním zprávám a jevům.

Jiří Dostál (53)
KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ

Je to o smysluplnosti - uspokojení a smysl své práce vidím v tom, když v každém svém působení jsem schopen rozpoznat svůj díl práce a přičinění a mohu se podílet na tvorbě něčeho nového, lepšího, výhodnějšího.

Jan Ečer (45)
DITHERM

Platonův citát: Pokud nevíš, kam chceš doplout, není ti žádný vítr dobrý. Každý neúspěch je potenciál pro další růst.

Harald Hofmann (54)
EGSTON SYSTÉM TECHNOLOGY

Jedna z mých hlavních zásad zní: Vize jsou tu proto, aby byly uskutečňovány.

Milan Holl
VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV

Víra, hormony a charita nepatří do manažerského rozhodování.

Ota Horák (63)
VETROPACK MORAVIA GLASS

Za chyby se platí a jen poctivá práce vede k úspěchu.

Petr Janů (46)
STAVBA PRAHA

Nejvyšším cílem podnikání je zajistit dlouhodobou prosperitu, a tím i stabilitu právnických osob, zajištujících životní existenci svých zaměstnanců a jejich rodin. Všichni zaměstnanci mají bezpodmínečnou povinnost podřídit své konání potřebám jejich společnosti. Zásadní úlohou manažerů je stanovení prioritních potřeb a systému jejich naplnění.

Petr Jelínek (36)
HUHTAMAKI ČR

Být vždy a za všech okolností profesionálem. Snažit se udělat každý den alespoň malý krůček vpřed.

František Jenerál (53)
LIRA

Slušnost není slabost, jak si kdekdo myslí. Být slušný za všech okolností, to chce sílu.

Jaroslav Jiřička (55)
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY

Přemýšlet v celosvětových dimenzích a zachovat pracovní příležitosti pro náš region.

Zdeněk Juchelka (51)
ŽDB

Nedosažitelné je jenom to, o co se nepokusíme. Vize firmy by měla směřovat k širokému portfoliu jako podmínka jistoty. Je nezbytné zvyšovat podíl motivační složky a pravidelně hodnotit pracovníky.

Dana Jurásková (44)
FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE

Být čitelným pro spolupracovníky a podřízené, což vyžaduje rovné a přímé jednání.

Miloslav Kepka (48)
ŠKODA VÝZKUM

Kvalifikovaní lidé znásobují svoje schopnosti, jsou-li součástí dobře fungujícího týmu. Zapomínat by se nemělo na selský rozum a intuici. Dobrá řešení bývají často jednoduchá.

Ivan Konečný (41)
OCÉ-ČR

Neexistuje řešení, existuje pouze rozhodnutí (všechno je v silách každého z nás).

Stanislav Konkolski (51)
VÁLCOVNY PLECHU

V kreativitě a jednoduchosti je síla a krása.

Josef Krůžela (68)
LÁZNĚ LUHAČOVICE

Řídím firmu tak, aby prosperovala, lidé měli práci a akcionáři očekávanou rentabilitu.

Czeslaw Kura (41)
PRO NORTH CZECH

Dosažení jakékoli vize je vždy mimoděk doprovázeno změnou blízkého interaktivního okolí a je uskutečnitelné pouze tehdy, změníme-li nejdříve sami sebe.

Jan Lasota (54)
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

V jednoduchosti je největší efekt. Když nevím, co mám dělat, udělám aspoň něco a vím, že 50 procent bude správných.

Sepp Leimgruber (55)
DAMOVO ČR

Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.

Miroslava Luprichová (45)
LUULTOUR

Po profesionální stránce je pro mne důležitým hnacím motorem moje práce, která se mi stala koníčkem a díky které mohu vše zvládnout s nadhledem.

Jiřina Mašičová (40)
JEROME TRAVEL

Správný manažer řídí své lidi tak, aby z toho měl užitek on sám i firma, pro kterou pracuje. Neboť lidé, kteří mají dobré pracovní podmínky, dosahují i dobrých výsledků.

Petr Mazzolini (45)
GLAVERBEL CZECH

Každý člověk by měl dostat možnost dělat to, co ho baví, co chce, co ho těší. Jenom tak je možné objevit jeho obrovský potenciál, jeho kvality, které lze téměř vždy úspěšně využít.

Jaroslav Mikoláš (50)
LUPOFYT

Být nejlepší.

Pavel Mráček (50)
ELMA-THERM

Každodenní poctivou prací vytvořit stabilní českou firmu, která může být konkurencí všech nadnárodních elektromontážních firem.

Miroslav Němec (52)
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

Být nejlepší a ještě vědět, jak dále.

Jiří Nový (33)
NOELL

Nezastavit se před žádnou překážkou.

Jaroslav Nožička (45)
KOBIT

Spokojený zákazník a spokojený zaměstnanec. Ta největší radost je z radosti a štěstí druhých.

Alexander Pálffy (56)
BORSODCHEM MCHZ

Všechny velké objevy přišly na svět omylem. Rád bych se jednou mýlil.

Pavel Pastorek (49)
TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE

Štěstí je, když se práce stane pro člověka současně koníčkem.

Michal Pastušek (36)
REVMONT

Jako TOP manažer musím sledovat cestu neustálého rozvoje společnosti v intencích její vize a stanovených cílů. Je nezbytné vytvářet tlak na růst produktivity práce, růst tržeb a snižování nákladů.

František Pazdera (56)
ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ŘEŽ

Mám dělat vše tak, abych se nestyděl ani za 20 let. Nikdy se nebojím o svoji pozici, vždy naleznu funkci zajímavější a lépe placenou.

Bohumil Pázler (56)
ZD PODLESÍ ROČOV

Jednej, konej a žij tak, aby ses za to nikdy nemusel stydět.

Luděk Peleška (45)
LOVOCHEMIE

Unavený manažer nic nevymyslí.

Vojtěch Pěta (51)
LIDOKOV

Dobrá úroveň týmové spolupráce, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, slušnost a čestnost v jednání.

Ludmila Petráňová (59)
ČEPS

Dříve než se zítřek stane včerejškem, nepřehlédnout šance, které nabízí dnešek.

Jindřich Petřík (42)
CHEIRÚN

Když něco vyžaduji, tak musím být schopen ukázat, že to jde.

Ladislav Reisner (49)
DATAPARTNER

Více úsilí věnovaného poznání nového přinese více uspokojení při uplatňování dosažených výsledků.

Jean-Francois Salzmann (35)
MAZARS

Kontakt s vynikajícími lidmi vytváří hodnoty jak na osobní, tak na profesionální úrovni. Vůle je zdrojem každé nové myšlenky i její realizace. Kdo chce zůstat na špici, musí být stále v pohybu.

Jaroslav Starosta (54)
PREFA BRNO

Pracuj a chovej se tak, aby ses za to nemusel stydět.

Karel Šatera (45)
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MV ČR

Budování podnikatelské etiky a firemní kultury v ZP MV ČR i s ostatními partnery včetně (a hlavně) klientely.

Luděk Šarman (47)
OSRAM

Poctivost v podnikání se vždy vyplatí.

Karel Šnour (42)
ROSENBERG

Kdo s námi začne pracovat a obchodovat, ten už od nás neodejde.

Vlastislav Šos (51)
OLYMPIK HOLDING

Slušnost vůči klientům a zaměstnancům.

Michal Štefl (49)
ŽS BRNO

Každý chlap by měl něco pořádného za život udělat. Humorem proti lidské blbosti.

Antonín Taks (56)
NAPAKO

Přispět v maximální míře k uvolnění a realizaci veškerého potenciálu firmy.

Zdeněk Ulmann (65)
KUVAG ČR

Nebe nemá hranic. Nic není nemožné. Dokážu využít dobrých lidí všude na světě. Trochu více pokory by nám více slušelo.

Miroslav Václavík (62)
VÝZKUMNÝ ÚSTAV TEXTILNÍCH STROJŮ

Držet slovo a být slušný v podnikání.

Milena Veselá (53)
PROMOPRO

Cesta k úspěchu nikdy nekončí.

Jiří Vícha (47)
ZDV NOŠOVICE

Být nejlepší, dělat to, co mě baví tak, aby zaměstnání bylo zároveň mým koníčkem.

Pavel Vítek (62)
ODS - DOPRAVNÍ STAVBY OSTRAVA

Rozdíl mezi vyjetou kolejí a hrobem je pouze v hloubce.

Jindřich Vodička (53)
ČESKÉ PŘÍSTAVY

Silná osobnost dokáže i z méně silných vytvořit úspěšný tým.

Luděk Vomáčka (57)
MANAŽERSKÝ INSTITUT COOP

Vzdělávat se a být vzdělán.

Ivo Vondrák (46)
VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Přejít od šéfování k vůdcovství pedagogických i studentských kolektivů.

Petr Zemánek (44)
ERWIN JUNKER, GRINDING TECHNOLOGY

Dokázat schopnost a tvořivost týmové práce Čechů v otevřené globální ekonomice.

Josef Žikovský (61)
SONING PRAHA

Slušnost, serióznost, odbornost, kvalita.

Zaujalo mě

Je to už několik měsíců, co jsem sledoval večerní zpravodajskou relaci. Hlasatelka právě informovala o kruté zimě v Rusku, kde nefungovaly dodávky energií a lidé tam zoufale sháněli dřevo na topení, aby se alespoň trochu zahřáli. A jak to tak bývá, objevili se ve městech překupníci s topivem, kteří prodávali dřevo za několikanásobek tržní ceny. Určitě bych si této obyčejné zprávy ani nevšiml, kdyby jedna z mých školou povinných dcer nepoznamenala: „Těm lidem by přece měli prodávat dřevo na topení za nižší cenu než je běžné, když je v jejich zemi krutá zima a nefunguje jim elektrika ani plyn. Proč ho prodávají s několikanásobnou přirážkou ?“ Jak přirozené a srozumitelné. To jen já občas zapomenu svým dětem vysvětlit, jak se stát opravdu bohatým.

Událost měsíce
42. Mezinárodní kongres monitoringových agentur


Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse

Václav Havel převzal patronát nad konáním 42. mezinárodního kongresu FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse) v Praze. „Vaše krásné město očekává v příštím roce účastníky kongresu ze 40 zemí světa," sděluje Joachim von Beust, generální tajemník a hospodář FIBEP, a dodává: " Prahu jsme si vybrali proto, že v České republice je naším dobrým partnerem společnost NEWTON I.T., která se může zhostit náročné úlohy hostitele a pořadatele.“ http://www.newtonit.cz

Odkaz měsíce
Internetový obchod s hračkami
Sedm let jsme na trhu...
http://www.svethracek.cz
Diář akcí
Pondělí 19. června 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 20 Horní Počernice

Zasedání zastupitelstva městské části se koná od 17:00 hod. v Kulturním centru Domeček. http://www.pocernice.cz/

Úterý 20. června 2007
Studio Česko

Od 15:35 hod. budu hostem moderátora Ondřeje Černého v pořadu Studio Česko.
Bude to rozhlasová premiéra :-)
A hned 25 minut živého vysílání...
To bude hukot :-)
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/

Čtvrtek 22. června 2007
ČT 1 pořad POKR

Newton IT bude v tomto pořadu spolu s Technickou univerzitou v Liberci prezentovat systém na automatické rozpoznávání řeči.
POKR - POstřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele. Pořad pro podporu a rozvoj podnikání. http://www.ceskatelevize.cz/

Čtvrtek 28. června 2007
ZŠ Stoliňská slaví 220 let

Základní škola Stoliňská v Horních Počernicích oslaví 220 let od svého založení. Začátek slavnosti je ve 14:00 hod. http://www.zschvaly.wz.cz/

Copyright © 2006 - 2008 Petr Herian - všechna práva vyhrazena.Životopis | Z médií | Obrazem | Odkazy | Kontakt