Firma/Podnikání  < Titulní strana

4. 5. 2006

Manažeři o výdajích státního rozpočtu

Hospodářské noviny

Výdaje státního rozpočtu rok od roku rostou. V příštím období chce vláda opět utratit přes 900 miliard korun. Kam by měla část takovéto sumy směřovat? Zeptali jsme se některých finalistů soutěže Manažer roku 2004.

ANKETA
* OTÁZKA: Kdybyste měl možnost ovlivnit aspoň část výdajů státního rozpočtu, kam byste je směřoval?

PETR JELÍNEK

ředitel obchodu společnosti Huhtamaki

Peníze bych dal hlavně do školství

Výdaje by měly být strukturovány takovým způsobem, aby motivovaly občany k práci, k podnikání a k převzetí odpovědnosti za svůj život. Podmínky musí být rovné pro všechny.
Významnou část výdajů státního rozpočtu bych směřoval do strukturálních změn ve školství. Manažeři vědí, že rozhodující díl úspěchu v podnikání spočívá v lidech. Ať je nezaměstnanost jakákoliv, opravdu dobrých lidí je vždy nedostatek. A to jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské a morální. Pouze kvalitní a vzdělaní lidé dokážou posunout naši společnost dostatečně rychle žádoucím směrem. Dnešní školství založené na principu hledání toho, co student nezná, je nutné nahradit systémem, který skutečně připraví mladé lidi na to, jak obstát v každodenní soutěži s konkurencí.
Více prostoru pro prezentaci vlastních názorů a následná diskuse o nich, těsnější sepětí s praxí, zahraniční stáže a výuka cizích jazyků (zejména angličtiny) - to jsou hlavní principy, které by měl nový systém zahrnovat. Přitom platí zásada, že čím vyšší školství, tím větší změna je nutná.

MILOSLAV KEPKA

jednatel firmy Škoda Výzkum

Nebál bych se směřovat větší objem veřejných prostředků do průběžného financování výzkumných záměrů, které by odrážely dlouhodobé potřeby výrobců a společnosti. Touto cestou bych podporoval budování a údržbu moderní infrastruktury pro výzkum i tvorbu nových pracovních míst v této sféře. Podporoval bych projekty s účastí zahraničních partnerů.
Tento »běh na dlouhou trať« by se české ekonomice určitě vyplatil. Krátkodobé a spekulativní investice již dnes v České republice nepotřebujeme.
Resuscitace základny aplikovaného výzkumu se však neobejde bez institucionální podpory.

IVO VONDRÁK

děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava

Jedinou šancí pro naši společnost je vybudování skutečně funkční znalostní ekonomiky.
Nutnou podmínkou takové ekonomiky je investovat do vzdělání, výzkumu a vývoje. O tom, že všechny tyto oblasti jsou z hlediska financování podhodnoceny, není asi nutné dlouze diskutovat.
Nejde však pouze o plošné navýšení prostředků. Pokud se investice do výzkumu a vývoje neprojeví ve zlepšení ekonomických výsledků, pak jsou zbytečné.
Dovedu si představit vznik agentury, která by na základě jasných kritérií definovala projekty, o něž se budou podniky spolu s výzkumnými institucemi ucházet.

PETR HERIAN

ředitel společnosti Newton Information Technology

Bez váhání bych podstatnou část těchto peněz investoval do naší »lidské« budoucnosti. V prvé řadě na podporu přirozených funkcí rodiny a její soběstačnosti. Fungující rodina je nejdokonalejším opatřením proti šíření sociálně patologických jevů, jako je kriminalita, závislost na alkoholu a drogách, gemblerství a podobně. Semknutá rodina překlene nejen finanční krize vzájemnou výpomocí.
Zdvojnásobil bych vyčleněné prostředky na vzdělání. Nešel bych cestou plošného navyšování rozpočtů, ale zaměřil bych se na ty školy, jejichž vedení je aktivní a aplikuje moderní trendy ve vzdělávání.

PAVEL VÍTEK

předseda představenstva ODS - Dopravní stavby Ostrava

Důležitý je výzkum a dopravní infrastruktura

Priority výdajů jsou nastaveny správně. Realizace je však vzdálena záměrům. Vysokou prioritou jsou investice do infrastruktury, zejména silniční. Je však nutno upustit od přednostního budování obchvatů (každý poslanec je z nějakého města a tudíž potřebuje obchvat) a soustředit se na dokončení rozhodujících dopravních tahů umožňujících rychlé spojení ekonomických center republiky. Dopravu uvnitř těchto center je pak nutné řešit individuálně, kombinací různých způsobů.
Stejnou prioritou je investice do vzdělání populace. Nutno umožnit studium všem, kdož chtějí, všude kde chtějí a za peníze. Samozřejmě s doprovodnými ekonomickými prvky, které by umožňovaly studium každému zájemci. Co je zadarmo, je špatné.
Další prioritou je investice do výzkumu, ale ne formou grantů na často zcela zbytečné projekty vymyšlené zaměstnanci vysokých škol, nýbrž formou spolufinancování aplikovaného výzkumu, která přinutí vysoké školy ke skutečné, průmyslem a stavebnictvím spolufinancované činnosti vedoucí k využití výsledků v praxi. Dnešní situace velmi připomíná zakonzervovaný stav 80. let minulého století. Svět je ale dnes úplně jinde.

ZDENĚK ULMANN

jednatel a výkonný ředitel firmy Kuvag

Politické garnitury populisticky sledují jen své krátkodobé cíle a volební preference. Nutné reformy odkládají stále na neurčito.
Kdyby se mělo něco změnit, muselo by se pohnout s reformami včetně reformy státního rozpočtu. Do toho se ale ani našim poslancům nechce.
V první řadě je třeba se zamyslet, kde bychom chtěli v dlouhodobějším horizontu v globalizovaném světě být. Měli bychom si vytvořit jakousi obdobu podnikatelského business plánu a potom stanovovat priority tak, abychom se postupně neocitli na chvostu hospodářsky vyspělých zemí. Prioritami jsou kvalitní vzdělání, efektivní výzkum a rozvoj podnikání.

JAN ČERVINKA

generální ředitel firmy Adastra Corporation

Nechci působit jako lobbista zájmové skupiny, nicméně faktem je, že obor, ve kterém se nejlépe orientuji, by rozhodně zasloužil pozornost a část státního rozpočtu na příští rok. Jedná se o informatiku a její zavedení a využití ve veřejné správě.
Stále máme příležitost přivést naše veřejné instituce na kvalitativně novou úroveň služeb. Softwarová řešení pro všechny procesy, které by bylo vhodné zlepšit, existují a jsou v komerční sféře běžná. Pomocí pokročilých softwarových aplikací můžeme finančně sledovat a plánovat na kvalitativně vyšší úrovni, než je ve veřejné správě obvyklé. Řada zemí již do těchto projektů investuje.

JINDŘICH VODIČKA

náměstek generálního ředitele společnosti České přístavy

Zaprvé bych rozpočet na výdajové stránce snížil o 76 miliard korun, aby byl vyrovnaný. Škrtal bych především ve výdajích státu na jeho vlastní správu.
Zadruhé bych výrazně posílil částku na výstavbu a údržbu dálnic, rychlostních komunikací a obchvatů měst.
Zatřetí bych investoval do vysokých škol, aby se na většinu z nich studenti mohli jen zapsat a nikoliv aby byli vybíráni v přijímacím řízení.
A konečně začtvrté bych udělal všechno pro to, aby se uskutečnila výstavba vodních děl na dolním Labi. Existuje zde kvalitní vnitrostátní vodní cesta v hodnotě zhruba 150 miliard korun.

Zaujalo mě

Je to už několik měsíců, co jsem sledoval večerní zpravodajskou relaci. Hlasatelka právě informovala o kruté zimě v Rusku, kde nefungovaly dodávky energií a lidé tam zoufale sháněli dřevo na topení, aby se alespoň trochu zahřáli. A jak to tak bývá, objevili se ve městech překupníci s topivem, kteří prodávali dřevo za několikanásobek tržní ceny. Určitě bych si této obyčejné zprávy ani nevšiml, kdyby jedna z mých školou povinných dcer nepoznamenala: „Těm lidem by přece měli prodávat dřevo na topení za nižší cenu než je běžné, když je v jejich zemi krutá zima a nefunguje jim elektrika ani plyn. Proč ho prodávají s několikanásobnou přirážkou ?“ Jak přirozené a srozumitelné. To jen já občas zapomenu svým dětem vysvětlit, jak se stát opravdu bohatým.

Událost měsíce
42. Mezinárodní kongres monitoringových agentur


Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse

Václav Havel převzal patronát nad konáním 42. mezinárodního kongresu FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse) v Praze. „Vaše krásné město očekává v příštím roce účastníky kongresu ze 40 zemí světa," sděluje Joachim von Beust, generální tajemník a hospodář FIBEP, a dodává: " Prahu jsme si vybrali proto, že v České republice je naším dobrým partnerem společnost NEWTON I.T., která se může zhostit náročné úlohy hostitele a pořadatele.“ http://www.newtonit.cz

Odkaz měsíce
Internetový obchod s hračkami
Sedm let jsme na trhu...
http://www.svethracek.cz
Diář akcí
Pondělí 19. června 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 20 Horní Počernice

Zasedání zastupitelstva městské části se koná od 17:00 hod. v Kulturním centru Domeček. http://www.pocernice.cz/

Úterý 20. června 2007
Studio Česko

Od 15:35 hod. budu hostem moderátora Ondřeje Černého v pořadu Studio Česko.
Bude to rozhlasová premiéra :-)
A hned 25 minut živého vysílání...
To bude hukot :-)
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/

Čtvrtek 22. června 2007
ČT 1 pořad POKR

Newton IT bude v tomto pořadu spolu s Technickou univerzitou v Liberci prezentovat systém na automatické rozpoznávání řeči.
POKR - POstřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele. Pořad pro podporu a rozvoj podnikání. http://www.ceskatelevize.cz/

Čtvrtek 28. června 2007
ZŠ Stoliňská slaví 220 let

Základní škola Stoliňská v Horních Počernicích oslaví 220 let od svého založení. Začátek slavnosti je ve 14:00 hod. http://www.zschvaly.wz.cz/

Copyright © 2006 - 2008 Petr Herian - všechna práva vyhrazena.Životopis | Z médií | Obrazem | Odkazy | Kontakt