Politika/Společnost  < Titulní strana

1. 11. 2006

Koalice pro Počernice v roce 1

Petr Herian

Skončil čas slov, nastává čas činů – tak by se dala stručně shrnout současná situace, zatím bohužel jen na komunální úrovni. Říká se, že volby jsou jedinou příležitostí, kdy mohou voliči vystavit účet svým zástupcům. Protože Koalice pro Počernice byla v letošních volbách novým subjektem, nebylo ještě tak úplně za co účtovat. Tím víc nám záleží na tom, abychom do příštího účtování mohli předložit splněné sliby těm, kdo hlasovali pro naši kandidátku, a kterým tímto děkujeme za důvěru. Chtěli bychom vám dávat pravidelně nahlédnout do našich „účtů“, informovat vás o tom, jak Koalice pro Počernice pokračuje v práci.

Čtyři kandidáti z čela naší kandidátky byli zvoleni do zastupitelstva městské části. S vysokým počtem preferenčních hlasů Dana Mojžíšová a Petr Herian, dále Pavel Wagner a Martin Fryš. Možná ne každý občan ví, že zastupitelstvo je nejdůležitějším orgánem občanské samosprávy. Některé závažné kroky a rozhodnutí obce musí být schváleny právě hlasováním tohoto pětadvacetičlenného sboru. Zastupitelstvo se schází k jednání přibližně jednou za dva měsíce, takže projednává skutečně jen ty nejdůležitější kauzy, jako jsou například prodeje obecního majetku, investice apod.

Sedmičlenná Rada městské části Praha 20 je druhým nejvyšším orgánem samosprávy obce a bez nadsázky ji lze charakterizovat jako „vládu“ obce. Členem rady je samozřejmě starosta, místostarosta i uvolněný radní (v naší obci všichni zvoleni za ODS). Jednání rady se koná  každé dva týdny. I zde má koalice zástupce, ze dvou navrhovaných kandidátů byl nakonec přijat „staronový“ radní Petr Herian. ¨

Tak vypadá naše povolební bilance, pokud vycházíme z počtu zvolených kandidátů. Koalice ale vznikala postupně, v průběhu dvou až tří roků, nešlo o účelové předvolební sdružení kvůli vyššímu počtu hlasů. Spojuje lidi, kteří chtějí být aktivní tam, kde žijí, kde vyrůstají jejich děti. Proto se většina nezvolených kandidátů zapojila do práce výborů a komisí, a kromě nich i některé osobnosti, které za koalici nekandidovaly, ale zastávají podobná stanoviska. Ve výborech i v komisích se projednávají skutečně konkrétní záležitosti a problémy. Právě v nich jsou důležití lidé se znalostí věci, odborníci, kteří mohou svým názorem ovlivnit výsledné řešení. Komise jsou poradními orgány, jejich závěry a doporučení tedy nejsou pro radu ani zastupitelstvo závazné. I přesto podle našeho názoru má smysl vést zde diskusi, hledat konsesus. Řečeno slovy klasika – lépe zapálit jen malé světélko, než žehrat na věčnou tmu.

Koalice pro Počernice má tak dva zástupce ve finančním výboru (Milan Herian, Hana Havlíčková), po jednom v kontrolním (Jan Sedlák) a v mandátovém výboru (Martin Fryš) a tři ve výboru pro partnerství (Dana Mojžíšová, Jan Mojžíš, Marie Langerová).
Dva zástupci jsou v komisi životního prostředí (Pavel Wagner, Jan Wagner), v komisi kultury, mládeže a tělovýchovy (Antonín Wágner, Jan Bechyňák), a v dopravní komisi (Martin Fryš, Jiří Regál). Početnější zastoupení čtyř zástupců je v komisi školství (Petr Herian, Josef Černý, Šárka Moravcová, Alžběta Cibochová) a v komisi výstavby a územního rozvoje (Jan Wagner, Jan Trutnovský, Pavel Švehla, Karel Hejlík). Tři naši členové budou pracovat v komisi sociální, zdravotní a protidrogové (Helena Šubrtová, Marie Langerová, Dominika Trutnovská ) a také v bytové komisi (Stanislav Čihák, Dana Šimonová, Marie Herianová). Jeden zástupce je v komisi sociálně právní ochrany dětí (Jan Brachtl), stejně jako v komisi obecního pořádku (Pavel Herian). Složení komisí musí být schváleno Radou MČ, takže pro úplnost dodejme, že rada neschválila dva kandidáty koalice, konkrétně do komise sociálně právní ochrany dětí (Alena Štrobová) a do redakční rady HPZ (Hana Sassmannová).

Budeme samozřejmě také pokračovat v organizování akcí, které – měřeno ohlasy, které máme -  si už  získaly popularitu. Před vánocemi pomůžeme s akcí Vánoční veselí na Chvalech a pak hned začneme přemýšlet o dalším  jarním Počernickém kuřeti. O tom vás budeme samozřejmě ve Zpravodaji včas informovat. A věříme, že budeme mít možnost dělit se s vámi pravidelně i o další postřehy a fakta z práce našich členů v zastupitelských orgánech obce.

Za Koalici pro Počernice Petr Herian

Zaujalo mě

Je to už několik měsíců, co jsem sledoval večerní zpravodajskou relaci. Hlasatelka právě informovala o kruté zimě v Rusku, kde nefungovaly dodávky energií a lidé tam zoufale sháněli dřevo na topení, aby se alespoň trochu zahřáli. A jak to tak bývá, objevili se ve městech překupníci s topivem, kteří prodávali dřevo za několikanásobek tržní ceny. Určitě bych si této obyčejné zprávy ani nevšiml, kdyby jedna z mých školou povinných dcer nepoznamenala: „Těm lidem by přece měli prodávat dřevo na topení za nižší cenu než je běžné, když je v jejich zemi krutá zima a nefunguje jim elektrika ani plyn. Proč ho prodávají s několikanásobnou přirážkou ?“ Jak přirozené a srozumitelné. To jen já občas zapomenu svým dětem vysvětlit, jak se stát opravdu bohatým.

Událost měsíce
42. Mezinárodní kongres monitoringových agentur


Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse

Václav Havel převzal patronát nad konáním 42. mezinárodního kongresu FIBEP (Fédération Internationale des Bureaux d´Extraits de Presse) v Praze. „Vaše krásné město očekává v příštím roce účastníky kongresu ze 40 zemí světa," sděluje Joachim von Beust, generální tajemník a hospodář FIBEP, a dodává: " Prahu jsme si vybrali proto, že v České republice je naším dobrým partnerem společnost NEWTON I.T., která se může zhostit náročné úlohy hostitele a pořadatele.“ http://www.newtonit.cz

Odkaz měsíce
Internetový obchod s hračkami
Sedm let jsme na trhu...
http://www.svethracek.cz
Diář akcí
Pondělí 19. června 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 20 Horní Počernice

Zasedání zastupitelstva městské části se koná od 17:00 hod. v Kulturním centru Domeček. http://www.pocernice.cz/

Úterý 20. června 2007
Studio Česko

Od 15:35 hod. budu hostem moderátora Ondřeje Černého v pořadu Studio Česko.
Bude to rozhlasová premiéra :-)
A hned 25 minut živého vysílání...
To bude hukot :-)
http://www.rozhlas.cz/radio_cesko/

Čtvrtek 22. června 2007
ČT 1 pořad POKR

Newton IT bude v tomto pořadu spolu s Technickou univerzitou v Liberci prezentovat systém na automatické rozpoznávání řeči.
POKR - POstřehy, Komentáře a Rady pro podnikatele. Pořad pro podporu a rozvoj podnikání. http://www.ceskatelevize.cz/

Čtvrtek 28. června 2007
ZŠ Stoliňská slaví 220 let

Základní škola Stoliňská v Horních Počernicích oslaví 220 let od svého založení. Začátek slavnosti je ve 14:00 hod. http://www.zschvaly.wz.cz/

Copyright © 2006 - 2008 Petr Herian - všechna práva vyhrazena.Životopis | Z médií | Obrazem | Odkazy | Kontakt